en
pl
Kamera impedancyjna Do śledzenia ewolucji widm impedancyjnych w czasie

Urządzenie do Czasowo-Rozdzielczej Spekroskopii Impedacyjnej

opis

Urządzenie zostało zaprojektowane do Czasowo-Rozdzielczej Spektroskopii Impedacyjnej. Pozwala rejestrować ewolucję widm impedancyjnych w czasie.
W wielu przypadkach impedancja mierzonej próbki ulega zmianie z upływem czasu. Stosując spektroskopię impedanycjną w tradycyjnym podejściu, tzn. kolejno rejestrując wartości impedancji dla różnych częstotliwości, istnieje ryzyko, że w przypadku szybko zmieniającej się próbki zarejestrowane dane nie reprezentują próbki w tym samym stanie. W takiej sytuacji, jeśli próbka zmienia się szybciej niż zostaje zarejestowane pełne widmo – interpretacja wyników może być trudna bądź prowadzić do mylnych wniosków.

Kamera impedancyjna rejestuje pełne widmo w jednym momencie w taki sposób, że wartości impedancji dla wszystkich częstotliwości próbkowane są jednocześnie. Pełne pojedyncze widmo tworzy jedno ujęcie, podobnie jak pojedyncza klatka w filmie. Rejestując serię widm klatka po klatce można zarejestrować ewolucję widm impedancyjnych zmieniającej się próbki.

Kamera impedancyjna pozwala uzyskać:

 • wykresy Nyquista (Arganda) w funkcji czasu
 • wykresy Bodego w funkcji czasu
 • ewolucję czasową impedancji dla danej częstotliwości
 • wykresy różnic pokazujące również mniejsze zmiany impedancji w czasie

Kamera impedancyjna jest pomocna w śledzeniu ewolucji w czasie rzeczywistym impedancji sensorów elektrochemicznych. Może również stanowić część układów pomiarowych fotoelektrochemicznych. Kamera jest uzupełnieniem dla urządzeń mierzących fotoprądy/fotonapięcia w sposób statyczny takich jak Spektrometr fotoelektryczny i Mini spektrometr fotoelektryczny.

moduły urządzenia

 

Urządzenie składa się z:

 • elektronicznego modułu pomiarowego
 • głowicy pomiarowej, do której podłączana jest próbka
 • okablowania
 • zasilacza 12V
 • komputera z oprogramowaniem generującym i zbierającym sygnał pomiarowy
kliknij obrazek, aby powiększyć

specyfikacja
 • zakres częstotliwości: 1 mHz ÷ 1 MHz
 • liczba częstotliwości w jednym kadrze: w praktyce nieograniczona
 • zakresy prądowe: od 10 mA do 1 pA (zależnie od wybranej głowicy)
 • zakres potencjału: od -1 V do 1 V
przykładowe wyniki

Oprogramowanie Kamery impedancyjnej jest bardzo intuicyjne. Obsługa nie wymaga dodatkowego szkolenia.
Wyniki otrzymane dla obwodu równloległęgo RC, gdzie opornikiem jest fotorezystor, przy oświetleniu światłem o modulowanej intensywności.

Wykres Nyquista (Arganda) przedstawia część rzeczywistą i urojąną impedancji w całym zakresie częstotliwości z postępem czasu. Opór zwiększa się w połowie mierzonej serii, więc wzrasta średnica półokręgów – wykresów impedancji.
Kolor zielony przedstawia punkty dla tej samej częstotliwości w kolejnych wykresach. Jeśli tylko pojemność by się zmieniała w obwodzie RC, wszystki półkola miałyby tę samą średnicę, a położenie danego punktu by się zmieniało na obwodzie półokręgu.

kliknij obrazek, aby powiększyć

 

Pojedyncza klatka wykresu Nyquista (Arganda) 3D

kliknij obrazek, aby powiększyć

Wykresy Bodego dla amplitudy z biegiem czasu

kliknij obrazek, aby powiększyć

Wykresy Bodego dla fazy z biegiem czasu

kliknij obrazek, aby powiększyć

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE - Odezwiemy się w przeciągu 48h

  Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Fotonowy Sp. z o.o. dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. + 48 733 003 380 office@fotonowy.pl

  Podobne produkty

  71703.40364.1696