en
pl
Spektrometr fotoelektryczny do pomiaru wydajnosci kwantowej

Spektrometr fotoelektryczny służy do badań własności elektrycznych (fotonapięcie i fotoprąd) półprzewodników szerokopasmowych pod wpływem światła.

Opis

Spektrometr fotoelektryczny służy on do badań własności elektrycznych (fotonapięcie i fotoprąd) półprzewodników szerokopasmowych pod wpływem światła. Źródłem światła jest lampa ksenonowa emitująca promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu UV, VIS i NIR. Próbka może być oświetlona światłem białym lub monochromatycznym (patrz: oswietlacz ksenonowy).
Światło białe może być dostosowane do standardowego światła słonecznego przy pomocy filtrów Air Mass.
Światło monochromatyczne jest automatycznie przestrajalne w pełnym zakresie spektralnym.

Pomiar własności elektrycznych próbki odbywa się opcjonalnie przy pomocy potencjostatu (fotoprąd) lub sondy Kelvina (fotonapięcia).

Obsługa urządzenia jest zautomatyzowana.

Wielkości mierzone przez urządzenie:

 • prąd płynący przez próbkę w czasie (CA)
 • napięcie obwodu otwartego (OCP)
 • fotoprąd wywołany w próbce przez oświetlenie jej światłem monochromatycznym bądź białym.
 • charakterystyki prądowo-napięciowe
 • transmitancja światła przez próbkę
 • natężenie światła padającego na próbkę (potrzebny kalibrator)
 • fotonapięcie w funkcji długości fali przy obwodzie rozwartym
 • mapy akcji (fotoprądy w funkcji przyłożonego potencjału i długości fali światła
 • mapy IPCE w funkcji długości fali i przyłożonego napięcia
 • reflektancję próbki (potrzebna sfera całkująca)
 • mapy APCE (Absorbed Photons to Converted Electrons) w funkcji długości fali i przyłożonego napięcia
 • charakterystyki prądowo-napięciowe pod wpływem światła
 • praca wyjścia próbki (potrzebna sonda Kelvina)
 • praca wyjścia pod wpływem światła (potrzebna sonda Kelvina)

Oprogramowanie spektrometru pozwala w prosty sposób uzyskać charakterystykę widma akcji fotonapięcia i fotoprądu, a także umożliwia wykonanie pomiarów potencjodynamicznych i galwanochemicznych przy ustalonej długości fali (patrz też: kuweta elektrochemiczna). Pomiary te możliwe są zarówno w trybie ciągłym jak i impulsowym.
Automatycznie wykonywany jest również pomiar wydajności kwantowej, rozumiany jako stosunek liczby padających fotonów do wyprodukowanych fotoelektronów (IPCE) i, ze sferą całkującą, pełną wydajność kwantową (APCE) w funkcji długości fali i potencjału polaryzującego.

Moduły spektrometru

Służymy fachową pomocą w wyborze odpowiedniego potencjostatu współpracującego z urządzeniem.
Oprócz potencjostatu kontroler może współpracować z sondą Kelvina, przerywaczem wiązki w układzie detekcji fazoczułej, mieszadłem magnetycznym, systemem pipet automatycznych, kontrolerem temperatury i wieloma innymi.

Wszystkie te urządzenia można zamówić w Instytucie Fotonowym.

kliknij obrazek, aby powiększyć

Specyfikacja

Przedstawione poniżej parametry są dobrane do typowych wymagań laboratoriów. Na Państwa życzenie mogą być dowolnie zmieniane.

 • Źródło światła: lampa Xe 150 W chłodzona wodą
 • Tryby pracy źródła światła: stabilizacja prądowa, stabilizacja poboru mocy elektrycznej, stabilizacja natężenia światła
 • Jedna lub dwie siatki dyfrakcyjne: 1200 rys/mm z maksimum wydajności dla 300 nm i/lub 500 nm
 • Maksymalna gęstość mocy światła: 35 mW/cm²

 • Filtry krawędziowe: 400 nm oraz 510 nm
 • Liczba możliwych filtrów: 6
 • Liczba programowalnych wejść/wyjść cyfrowych (TTL) kontrolera
  do synchronizacji z innymi urządzeniami: 16
 • Komunikacja z komputerem: USB 2.0

Typowe natężenie światła generowane przez spektrometr fotoelektryczny

Natężenie światła dostarczane przez spektrometr fotoelektryczny zasilany lampą ksenonową 150 W zależy od długości fali (górny wykres) i od rozwarcia szczelin (dolny wykres).
Górny wykres został uzyskany przy pomocy układu wyposażonego w dwie siatki dyfrakcyjne 1200 rys/mm: jedna optymalizowana na 300 nm, druga na 500 nm.

kliknij obrazek, aby powiększyć

Przykłady

Spektrometr pozwala na zautomatyzowanie pomiarów i obróbkę wyników. Na górnym obrazku przedstawiono uzyskane trójwymiarowe widmo akcji fotoprądu czyli fotoprąd w funkcji długości fali i przyłożonego potencjału.
Dolny przedstawia wykres wydajności kwantowej IPCE.

Przełączenie pomiędzy jednym i drugim wykresem w programie odbywa się przez jedno kliknięcie myszką.

kliknij obrazek, aby powiększyć

 

OPROGRAMOWANIE
PhototelectricGUI 1.1-42 Zobacz
Zapytaj o cenę
Krok 1 Wybierz walutę.
Spektrometr fotoelektryczny
Cena netto 27
Cena brutto (z VAT) 33.21
 • pln
 • usd
 • eur
Akcesoria Przy zakupie produktu warto go wyposażyć w poniższe akcesoria. Zaznacz aby uwzględnić w wycenie.
Potencjostat 4.0
Cena netto 4.2
Cena brutto (z VAT) 5.166
xau
Sonda Kelvina
Cena netto 25
Cena brutto (z VAT) 30.75
xau
Palnik ksenonowy z krótkim łukiem, 150 W
Cena netto 0.4
Cena brutto (z VAT) 0.492
xau
Układ chłodzenia wodnego
Cena netto 0.08
Cena brutto (z VAT) 0.0984
xau
Komórka testowa
Cena netto 0.4
Cena brutto (z VAT) 0.492
xau
Uchwyt do wyjścia światła białego
Cena netto 0.2
Cena brutto (z VAT) 0.246
xau
Sfera całkująca
Cena netto 5
Cena brutto (z VAT) 6.15
xau
Kalibrator światła
Cena netto 1.4
Cena brutto (z VAT) 1.722
xau
Komora próbek
Cena netto 2.2
Cena brutto (z VAT) 2.706
xau
Kuweta uniwersalna
Cena netto 0.25
Cena brutto (z VAT) 0.3075
xau
Produkt
Cena netto 27
Cena brutto (z VAT) 33.21
xau
Akcesoria
Cena netto 0
Cena brutto (z VAT) 0
xau
Suma
0 0
 • pln
 • usd
 • eur
Krok 2 Wypełnij formularz.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE - Odezwiemy się w przeciągu 48h

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Fotonowy Sp. z o.o. dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. + 48 733 003 380 office@fotonowy.pl
172,863,78554,2592