en
pl
Spektrometr fotoelektryczny do pomiaru wydajnosci kwantowej

Spektrometr fotoelektryczny służy do badań własności elektrycznych (fotonapięcie i fotoprąd) półprzewodników szerokopasmowych pod wpływem światła.

Opis

Spektrometr fotoelektryczny służy on do badań własności elektrycznych (fotonapięcie i fotoprąd) półprzewodników szerokopasmowych pod wpływem światła. Źródłem światła jest lampa ksenonowa emitująca promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu UV, VIS i NIR. Próbka może być oświetlona światłem białym lub monochromatycznym (patrz: oswietlacz ksenonowy).
Światło białe może być dostosowane do standardowego światła słonecznego przy pomocy filtrów Air Mass.
Światło monochromatyczne jest automatycznie przestrajalne w pełnym zakresie spektralnym.

Pomiar własności elektrycznych próbki odbywa się opcjonalnie przy pomocy potencjostatu (fotoprąd) lub sondy Kelvina (fotonapięcia).

Obsługa urządzenia jest zautomatyzowana.

Wielkości mierzone przez urządzenie:

 • prąd płynący przez próbkę w czasie (CA)
 • napięcie obwodu otwartego (OCP)
 • fotoprąd wywołany w próbce przez oświetlenie jej światłem monochromatycznym bądź białym.
 • charakterystyki prądowo-napięciowe
 • transmitancja światła przez próbkę
 • natężenie światła padającego na próbkę (potrzebny kalibrator)
 • fotonapięcie w funkcji długości fali przy obwodzie rozwartym
 • mapy akcji (fotoprądy w funkcji przyłożonego potencjału i długości fali światła
 • mapy IPCE w funkcji długości fali i przyłożonego napięcia
 • reflektancję próbki (potrzebna sfera całkująca)
 • mapy APCE (Absorbed Photons to Converted Electrons) w funkcji długości fali i przyłożonego napięcia
 • charakterystyki prądowo-napięciowe pod wpływem światła
 • praca wyjścia próbki (potrzebna sonda Kelvina)
 • praca wyjścia pod wpływem światła (potrzebna sonda Kelvina)

Oprogramowanie spektrometru pozwala w prosty sposób uzyskać charakterystykę widma akcji fotonapięcia i fotoprądu, a także umożliwia wykonanie pomiarów potencjodynamicznych i galwanochemicznych przy ustalonej długości fali (patrz też: kuweta elektrochemiczna). Pomiary te możliwe są zarówno w trybie ciągłym jak i impulsowym.
Automatycznie wykonywany jest również pomiar wydajności kwantowej, rozumiany jako stosunek liczby padających fotonów do wyprodukowanych fotoelektronów (IPCE) i, ze sferą całkującą, pełną wydajność kwantową (APCE) w funkcji długości fali i potencjału polaryzującego.

Moduły spektrometru

Służymy fachową pomocą w wyborze odpowiedniego potencjostatu współpracującego z urządzeniem.
Oprócz potencjostatu kontroler może współpracować z sondą Kelvina, przerywaczem wiązki w układzie detekcji fazoczułej, mieszadłem magnetycznym, systemem pipet automatycznych, kontrolerem temperatury i wieloma innymi.

Wszystkie te urządzenia można zamówić w Instytucie Fotonowym.

kliknij obrazek, aby powiększyć

Specyfikacja

Przedstawione poniżej parametry są dobrane do typowych wymagań laboratoriów. Na Państwa życzenie mogą być dowolnie zmieniane.

 • Źródło światła: lampa Xe 150 W chłodzona wodą
 • Tryby pracy źródła światła: stabilizacja prądowa, stabilizacja poboru mocy elektrycznej, stabilizacja natężenia światła
 • Jedna lub dwie siatki dyfrakcyjne: 1200 rys/mm z maksimum wydajności dla 300 nm i/lub 500 nm
 • Maksymalna gęstość mocy światła: 35 mW/cm²

 • Filtry krawędziowe: 400 nm oraz 510 nm
 • Liczba możliwych filtrów: 6
 • Liczba programowalnych wejść/wyjść cyfrowych (TTL) kontrolera
  do synchronizacji z innymi urządzeniami: 16
 • Komunikacja z komputerem: USB 2.0

Typowe natężenie światła generowane przez spektrometr fotoelektryczny

Natężenie światła dostarczane przez spektrometr fotoelektryczny zasilany lampą ksenonową 150 W zależy od długości fali (górny wykres) i od rozwarcia szczelin (dolny wykres).
Górny wykres został uzyskany przy pomocy układu wyposażonego w dwie siatki dyfrakcyjne 1200 rys/mm: jedna optymalizowana na 300 nm, druga na 500 nm.

kliknij obrazek, aby powiększyć

Przykłady

Spektrometr pozwala na zautomatyzowanie pomiarów i obróbkę wyników. Na górnym obrazku przedstawiono uzyskane trójwymiarowe widmo akcji fotoprądu czyli fotoprąd w funkcji długości fali i przyłożonego potencjału.
Dolny przedstawia wykres wydajności kwantowej IPCE.

Przełączenie pomiędzy jednym i drugim wykresem w programie odbywa się przez jedno kliknięcie myszką.

kliknij obrazek, aby powiększyć

 

OPROGRAMOWANIE
PhototelectricGUI 1.1-42 Zobacz
AKCESORIA Przy zakupie produktu warto go wyposażyć w poniższe akcesoria
Potencjostat 4.0
Sonda Kelvina
Palnik ksenonowy z krótkim łukiem, 150 W
Układ chłodzenia wodnego
Komórka testowa
Uchwyt do wyjścia światła białego
Filtr Air Mass 1.5G mini
Sfera całkująca
Kalibrator światła
Komora próbek
Kuweta uniwersalna
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE - Odezwiemy się w przeciągu 48h

  Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Fotonowy Sp. z o.o. dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. + 48 733 003 380 office@fotonowy.pl

  Podobne produkty

  71703.40364.1696