en
pl
Spektrometr fotoelektryczny

Do badań nad własnościami elektrycznymi (fotonapięcie i fotoprąd)  pod wpływem światła.

Opis

Spektrometr fotoelektryczny służy on do badań własności elektrycznych (fotonapięcie i fotoprąd) półprzewodników szerokopasmowych pod wpływem światła. Źródłem światła jest lampa ksenonowa emitująca promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu UV, VIS i NIR. Próbka może być oświetlona światłem białym lub monochromatycznym (patrz: oswietlacz ksenonowy).
Światło białe może być dostosowane do standardowego światła słonecznego przy pomocy filtrów Air Mass.
Światło monochromatyczne jest automatycznie przestrajalne w pełnym zakresie spektralnym.

Pomiar własności elektrycznych próbki odbywa się opcjonalnie przy pomocy potencjostatu (fotoprąd) lub sondy Kelvina (fotonapięcia).

Obsługa urządzenia jest zautomatyzowana.

Wielkości mierzone przez urządzenie:

 • prąd płynący przez próbkę w czasie (CA)
 • napięcie obwodu otwartego (OCP) w funkcji długości fali
 • fotoprąd indukowany w próbce pod wpływem światła monochromatycznego bądź białego.
 • charakterystyki prądowo-napięciowe
 • reflektancja próbki (potrzebna sfera całkująca)
 • transmitancja światła przez próbkę (potrzebny kalibrator)
 • natężenie światła padającego na próbkę (potrzebny kalibrator)
 • mapy IPCE (Incident Photons to Converted Electrons) w funkcji długości fali i przyłożonego napięcia
 • mapy APCE (Absorbed Photons to Converted Electrons) w funkcji długości fali i przyłożonego napięcia

Oprogramowanie spektrometru pozwala w prosty sposób uzyskać charakterystykę widma akcji fotonapięcia i fotoprądu, a także umożliwia wykonanie pomiarów potencjodynamicznych i galwanochemicznych przy ustalonej długości fali (patrz też: kuweta elektrochemiczna). Pomiary te możliwe są zarówno w trybie ciągłym jak i impulsowym.
Automatycznie wykonywany jest również pomiar wydajności kwantowej, rozumiany jako stosunek liczby padających fotonów do wyprodukowanych fotoelektronów (IPCE), urządzenie wyposażone w sferę całkującą, pozwala na wyzanczenie również wewnętrznej wydajności kwantowej (APCE) w funkcji długości fali i potencjału polaryzującego.

Oprogramowanie zapewnia klarowną wizualizację danych eksperymentalnych na wiele sposóbów, w tym mapy 3D fotoprądu w funkcji przyłożonego potencjału i długości fali światła.

moduły spektrometru

 1. Zamknięta komora próbek
 2. Monochromator pracujący w zakresie UV, VIS oraz IR
 3. Potencjostat zapewniający pełną charakteryzację próbek elektrochemicznych
 4. Lampa ksenonowa z kontrolerem i systemem chłodzenia wodą
 5. Kuweta elektrochemiczna wraz z elektrodami platynową i referencyjną Ag/AgCl
 6. Oprogramowanie FotoGUI

Wnętrze komory próbek:

Specyfikacja

Przedstawione poniżej parametry są dobrane do typowych wymagań laboratoriów. Na Państwa życzenie mogą być dowolnie zmieniane.

 • Źródło światła: lampa Xe 150 W chłodzona wodą
 • Tryby pracy źródła światła: stabilizacja prądowa, stabilizacja poboru mocy elektrycznej, stabilizacja natężenia światła
 • Jedna lub dwie siatki dyfrakcyjne: 1200 rys/mm z maksimum wydajności dla 300 nm i/lub 500 nm
 • Maksymalna gęstość mocy światła: 35 mW/cm²

 

Dodatkowe wyposażenie:

Spektrometr jest przystosowany do rozszerzenia jego funkcjonalności poprzez połączenie z innymi urządzeniami takimi jak Sonda Kelwina, oświetlacz LED, kontroler temperatury oraz dodanie dodatkowych komponentów takich jak filtry, przesłony i inne.

 • Filtry krawędziowe: 400 nm oraz 510 nm
 • Liczba możliwych filtrów: 6
 • Liczba programowalnych wejść/wyjść cyfrowych (TTL) kontrolera
  do synchronizacji z innymi urządzeniami: 16
 • Komunikacja z komputerem: USB 2.0

Natężenie światła na próbce

Natężenie światła na próbce pochodzące z lampy ksenonowej 150 W zamontowanej na wejściu monochromatora jest różne w zależności od wybranej długości fali (górny wykres) i zależy od ustawionej szerokości szczeliny (dolny wykres).
Górny wykres został uzyskany przy pomocy układu wyposażonego w dwie siatki dyfrakcyjne 1200 rys/mm: jedna optymalizowana na 300 nm, druga na 500 nm.

kliknij obrazek, aby powiększyć

Przykładowe wyniki

Oprogramowanie Spektrometru umożliwia zautomatyzowanie pomiarów i zapewnia zaawansowaną obróbkę wyników. Na górnym obrazku przedstawiono uzyskane trójwymiarowe widmo akcji fotoprądu czyli fotoprąd w funkcji długości fali i przyłożonego potencjału.
Dolny przedstawia wykres wydajności kwantowej IPCE.

kliknij obrazek, aby powiększyć

 

AKCESORIA Przy zakupie produktu warto go wyposażyć w poniższe akcesoria
Potencjostat 4.0
Sonda Kelvina
Palnik ksenonowy z krótkim łukiem, 150 W
Układ chłodzenia wodnego
Komórka testowa
Uchwyt do wyjścia światła białego
Filtr Air Mass 1.5G mini
Sfera całkująca
Kalibrator światła
Komora próbek
Kuweta uniwersalna
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE - Odezwiemy się w przeciągu 48h

  Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Fotonowy Sp. z o.o. dla potrzeb kontaktu w sprawie oferowanych usług.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. + 48 733 003 380 office@fotonowy.pl

  Podobne produkty

  71703.40364.1696