en
pl
zh-hans
IMPS/IMVS Spektroskopia fotoprądu/fotonapięcia przy modulowanym źródle światła

Instrument do pomiarów czasów życia nośników, czasów transportu i innych skal czasowych próbek czułych na światło.

opis

Instrument do spektroskopii fotoprądów i fotonapięć wywołanych zmiennym w czasie natężeniem światła (Intensity Modulated Photocurrent/Photovoltage Spectroscopy) pozwala na wyznaczenie następujących wielkości:

 • czasów życia (rekombinacji) nośników mniejszościowych,
 • czasów transportu nośników przez próbkę,
 • stałej dyfuzji próbki,
 • długości dyfuzji nośników (jeśli znana jest grubość próbki)
 • grubości próbki (jeśli znana jest stała dyfuzji)
 • szybkości transferu ładunków przez interfejsy
 • i innych wielkości dynamicznych

Pomiary możliwe przy pomocy urządzenia są znakomitym uzupełnieniem pomiarów statycznych wykonywanych przy pomocy spektrometru fotoelektrycznego.

 

moduły IMPS/IMVS

Urządzenie składa się z następujących komponentów:

specyfikacja

 • Zakres częstotliwości modulacji: 1 µHz ÷ 10 kHz
 • Liczba kolorów LED: 10
 • Zakres mierzonych prądów: od 10 mA do 1 pA
 • Zakres mierzonych potencjałów: od -5 V do 5 V
Click to enlarge

przykładowe wyniki

Oprogramowanie IMPS/IMVS jest bardzo intuicyjne i nie wymaga dodatkowych szkoleń. Wynik pomiaru na próbce w postaci proszku anatazu umieszczonego na folii ITO i zanurzonego w elektrolicie z KNO3 można zobaczyć poniżej.

Wykres Nyquista (Arganda) pokazujący część rzeczywistą i urojoną prądu zmierzonego dla różnych częstotliwości modulacji światła.
kliknij obrazek, aby powiększyć

Trójwymiarowy wykres Nyquista (Arganda) pokazujący część rzeczywistą i urojoną prądu wraz z częstotliwościami modulacji światła.
kliknij obrazek, aby powiększyć

Wykres Bode pokazujący amplitudę i przesunięcie fazowe prądu w funkcji częstotliwości modulacji światła. Widoczny przeskok fazy jest pozorny  i wynika z przyjętego zakresu faz od -π  do -π.
kliknij obrazek, aby powiększyć

Wykres części rzeczywistej (X) i urojonej (Y) prądu w funkcji częstotliwości modulacji światła.
kliknij obrazek, aby powiększyć

Zapis prądu w funkcji czasu. Uwaga: konwencja znaku prądu jest normalna w przeciwieństwie do konwencji IUPAC stosowanej w pomiarach potencjostatycznych, gdzie normalnie dodatni prąd ma znak minus.
kliknij obrazek, aby powiększyć

Pomiary wykonane i udostępnione przez dr. J. Kuncewicz (UJ).

AKCESORIA Przy zakupie produktu warto go wyposażyć w poniższe akcesoria
Kalibrator światła
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE - Odezwiemy się w przeciągu 48h

  In accordance with the provisions of the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data, I consent to the processing of my personal data by Instytut Fotonowy Sp. z o. o. for contact purposes regarding the services offered.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. + 48 733 003 380 office@fotonowy.pl

  Podobne produkty

  71703.40364.1696