en
pl
zh-hans
Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla studentów, doktorantów i asystentów z zakresu fotoelektrochemii i fotowoltaiki powierzchni. Zajęcia są prowadzone z użyciem nowoczesnych instrumentów pomiarowych wyprodukowanych przez Instytut Fotonowy.

Oferujemy następujące kursy:

Fotoelektrochemia

(z wykorzystaniem spektrometru fotoelektrycznego) - 1.5 godz.

6

1. Wprowadzenie do elektrochemii
 • podstawy elektrochemii
 • natura reakcji elektrodowych w stosunku do reakcji redoks w układach homogenicznych
 • wprowadzenie do fotoelektrochemii
2. Opis popularnych kuwet elektrochemicznych
3. Stosowane metody eksperymentalne (podstawy, procedury, analiza uzyskanych wyników, przykłady)
 • pomiary równowagowe
  • potencjał otwartego obwodu (Open Circuit Potential)
 • pomiary nierównowagowe
  • woltamperometria liniowa (LSV): charakterystyki prądowo-napięciowe
  • woltamperometria cykliczna (CV)
  • pomiar fotoprądów
  • pomiar wydajności kwantowej IPCE (Incident Photon to Converted Electrons)
4. Inne techniki charakteryzacji półprzewodników

Fotowoltaika powierzchni

(z wykorzystaniem sondy Kelvina) - 1 godz.

7

1. Stany powierzchniowe i praca wyjścia
 • struktura pasmowa i stany dyskretne w pasmie zabronionym
 • podstawowe własności elektryczne istotne w badaniach fotowoltaicznych i fotoelektrochemicznych
2. Technika pomiaru potencjału kontaktowego
 • podejście standardowe i najnowsze udoskonalenia
 • demonstracja przy użyciu próbek referencyjnych
3. Rozpoznawanie typów półprzewodników (p lub n) z pomocą sondy Kelvina
 • podstawy teoretyczne
 • przykład pomiaru
KONTAKT W SPRAWIE szkoleń
dr Zbigniew Karkuszewski 666 059 798 training@fotonowy.pl
dr Joanna Kuncewicz training@fotonowy.pl