en
pl

Spektrometr
Fotoelektryczny
do pomiaru wydajności
kwantowej