en
pl
zh-hans
Zestaw do spektroskopii laserowej

Pozwala m. in. na obserwacje struktury przejscia deuteru, analizę struktury nadsubtelnej stanu podstawowego i wzbudzonego, obserwację efektu Zeemana

menu nawigacyjne
0 z 0
opis

Zestaw do spektroskopii laserowej pozwala na:

 • Obserwację struktury przejścia D2, 52S1/2 → 52P3/2
 • Demonstrację spektroskopii absorpcyjnej, która pokazuje strukturę nadsubtelną stanu podstawowego
 • Wykonanie spektroskopii saturacyjnej, dla zbadania struktury nadsubtelnej stanu wzbudzonego
 • Wyznaczenia skali częstości, gdzie laser jest przestrajany przy pomocy interferometru Michelsona
 • Obserwację efektu Zeemana poprzez pomiar magnetorotacji wokół linii absorbcyjnych – efekt Maculoso-Corbino
 • Analizę izotopową rubidu, poprzez pomiar absorbancji izotopów 85Rb i 87Rb

specyfikacja

Zestaw zawiera:

 1. Laser diodowy
  • z zewnętrznym rezonatorem w konfiguracji Littrowa z eliminacją rotacji wiązki przy przestrajaniu
 2. Sterownik lasera w obudowie kasetowej z modułami:
  • stabilizacji prądu lasera od 0 do 200 mA z szumem 30 nA RMS, dryfem max. 20 ppm/K o następujących funkcjach
   • regulacja prądu diody wieloobrotowym, blokowanym pokrętłem
   • ustawianim limitu prądu
   • modulacją prądu diody do 100 MHz poprzez 50-cio ohmowe złącze BNC
   • konfigurację dodatkowego złącza BNC jako wejścia modulacji 1 mA/V, wejścia ustawiania prądu (zamiast pokrętła) 20 mA/V, wyjścia fotodiody w strukturze lasera lub monitora szumu prądowego lasera.
  • stabilizacji temperatury lasera
   • temperatura zadawana pokrętłem wieloobrotowym z blokadą
   • stabilność 3 mK RMS (15 min)
   • bipolarne sterowanie modułem Peltiera (grzanie i chłodzenie) o prądzie maksymalnym 4 A i napięciu 6 V z możliwością ograniczenia prądu
   • oddzielnie ustawiane parametry PID poprzez potencjometry montażowe na przednim panelu modułu
  • przestrajania siatki (piezoelementu)
   • wewnętrzny układ generatora o częstotliwości 0.1 – 200 Hz regulowanej płynnie w zakresie dekady
   • regulacja amplitudy i offsetu pozwalanąca wygodnie dostroić zakres przestrajania
   • regulowane sprzężenie skanowania piezoelementem do modulacji prądu, pozwalające uniknąć przeskoku modu lasera
   • wyjście odporne na zwarcie, zakres napięć ±12 V
   • wyście synchronizacyjne przydatne do wyzwalania oscyloskopu
  • pomiarowy do podłączania detektorów
   • dwa kanały (wejście BNC i wyjście BNC) umożliwiające odjęcie składowej stałej od sygnałów wejściowych oraz uzyskanie sumy i różnicy tych sygnałów (przydatne do różnicowego pomiaru absorpcji)
   • złącze do podłączenia polarymetru oraz sygnał sumy i różnicy
   • sygnał różnicowy z polarymetru posiada przełączane wzmocnienie
  • monitorowania parametrów zestawu z dwoma wyświetlaczami LED pokazującymi:
   • prąd lasera
   • prąd fotodiody
   • napięcie na piezoelemencie
   • dodatkowy sygał, np. opcjonalnego układu stabilizacji długości fali
   • aktualną temperaturę
   • zadaną wartość oporu termistora
   • uchyb regulacji temperatury
   • prąd modułu Peltiera
 3. Detektory światła
  • z fotodiodą krzemową i wyjściem BNC z regulowaną czułością 1-1000 V/mW (wymiana rezystora)
 4. Polarymetr
  • z polaryzatorem krystalicznym i dwiema fotodiodami z szybkim i niskoszumnym przedwzmacniaczem
  • polarymetr można wygodnie obracać w oprawie ze skalą kątową
 5. Układ trzech par cewek Helmholza, który umożliwia:
  • regulację natężenia pola magnetycznego w trzech osiach
  • z dedykowanym zasilaczem, pozwalającym ustawić natężenie prądu w cewkach niezeleżnie w każdej osi
  • z możliwością modulacji natężenia prądu we wszystkich trzech osiach
  • z prądem maksymalnym ±3 A.
 6. Komórkę z rubidem o naturalnej abundancji
 7. Lustra, płytki światłodzielące, klin optyczny i płytkę ćwierćfalową
 8. Oprawki na elementy optyczne
 9. Trójcewkowy układ do kompensacji i produkcji pola magnetycznego z zasilaczem
 10. Aluminiowy blat rastrowy z otworami M6 do mocowania elementów

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE - Odezwiemy się w przeciągu 48h

  In accordance with the provisions of the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data, I consent to the processing of my personal data by Instytut Fotonowy Sp. z o. o. for contact purposes regarding the services offered.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. + 48 733 003 380 office@fotonowy.pl
  71703.40364.1696