en
pl
zh-hans
Spektrometr fotoelektryczny

Do badań nad własnościami elektrycznymi (fotonapięcie i fotoprąd)  pod wpływem światła.

Opis

Spektrometr fotoelektryczny służy on do badań własności elektrycznych (fotonapięcie i fotoprąd) półprzewodników szerokopasmowych pod wpływem światła. Źródłem światła jest lampa ksenonowa emitująca promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu UV, VIS i NIR. Próbka może być oświetlona światłem białym lub monochromatycznym (patrz: oswietlacz ksenonowy).
Światło białe może być dostosowane do standardowego światła słonecznego przy pomocy filtrów Air Mass.
Światło monochromatyczne jest automatycznie przestrajalne w pełnym zakresie spektralnym.

Pomiar własności elektrycznych próbki odbywa się opcjonalnie przy pomocy potencjostatu (fotoprąd) lub sondy Kelvina (fotonapięcia).

Obsługa urządzenia jest zautomatyzowana.

Wielkości mierzone przez urządzenie:

 • prąd płynący przez próbkę w czasie (CA)
 • napięcie obwodu otwartego (OCP) w funkcji długości fali
 • fotoprąd indukowany w próbce pod wpływem światła monochromatycznego lub białego
 • charakterystyki prądowo-napięciowe
 • cykliczna woltamperometria
 • reflektancja próbki (potrzebna sfera całkująca)
 • transmitancja światła przez próbkę (potrzebny kalibrator)
 • natężenie światła padającego na próbkę (potrzebny kalibrator)
 • mapy IPCE (Incident Photons to Converted Electrons) w funkcji długości fali i przyłożonego napięcia
 • mapy APCE (Absorbed Photons to Converted Electrons) w funkcji długości fali i przyłożonego napięcia

Oprogramowanie spektrometru pozwala w prosty sposób uzyskać charakterystykę widma akcji fotonapięcia i fotoprądu, a także umożliwia wykonanie pomiarów potencjodynamicznych i galwanochemicznych przy ustalonej długości fali (patrz też: kuweta elektrochemiczna). Pomiary te możliwe są zarówno w trybie ciągłym jak i impulsowym.
Automatycznie wykonywany jest również pomiar wydajności kwantowej, rozumiany jako stosunek liczby padających fotonów do wyprodukowanych fotoelektronów (IPCE), urządzenie wyposażone w sferę całkującą, pozwala na wyzanczenie również wewnętrznej wydajności kwantowej (APCE) w funkcji długości fali i potencjału polaryzującego.

Oprogramowanie zapewnia klarowną wizualizację danych eksperymentalnych na wiele sposóbów, w tym mapy 3D fotoprądu w funkcji przyłożonego potencjału i długości fali światła.

moduły spektrometru

 1. Zamknięta komora próbek
 2. Monochromator pracujący w zakresie UV, VIS oraz IR
 3. Potencjostat zapewniający pełną charakteryzację próbek elektrochemicznych
 4. Lampa ksenonowa z kontrolerem i systemem chłodzenia wodą
 5. Kuweta elektrochemiczna wraz z elektrodami platynową i referencyjną Ag/AgCl
 6. Oprogramowanie FotoGUI

 

 

Wnętrze komory próbek:

 

Komora próbek z kuwetą elektrochemiczną

 

kliknij obrazek, aby powiększyć

Komora próbek ze sferą całkującą

kliknij obrazek, aby powiększyć

 

Specyfikacja

Przedstawione poniżej parametry są dobrane do typowych wymagań laboratoriów. Na Państwa życzenie mogą być dowolnie zmieniane.

 • Źródło światła: Lampa Ksenonowa 150 W chłodzona wodą z niskoemisyjnym zapłonniekiem
 • Tryby pracy źródła światła: stabilizacja prądowa, stabilizacja poboru mocy elektrycznej, stabilizacja natężenia światła
 • Do czterech różnych siatek dyfrakcyjnych,
 • aksymalna gęstość mocy światła: 35 mW/cm²

Dodatkowe wyposażenie:

Spektrometr jest przystosowany do rozszerzenia jego funkcjonalności poprzez połączenie z innymi urządzeniami takimi jak Sonda Kelwina, oświetlacz LED, kontroler temperatury oraz dodanie dodatkowych komponentów takich jak filtry, przesłony i inne.

 • Filtry krawędziowe: 400 nm oraz 510 nm
 • Liczba możliwych filtrów: 6
 • Liczba programowalnych wejść/wyjść cyfrowych (TTL) kontrolera
  do synchronizacji z innymi urządzeniami: 16
 • Komunikacja z komputerem: USB 2.0

Natężenie światła na próbce

Natężenie światła na próbce pochodzące z lampy ksenonowej 150 W zamontowanej na wejściu monochromatora jest różne w zależności od wybranej długości fali (górny wykres) i zależy od ustawionej szerokości szczeliny (dolny wykres).
Górny wykres został uzyskany przy pomocy układu wyposażonego w dwie siatki dyfrakcyjne 1200 rys/mm: jedna optymalizowana na 300 nm, druga na 500 nm.

kliknij obrazek, aby powiększyć

Przykładowe wyniki

Oprogramowanie Spektrometru umożliwia zautomatyzowanie pomiarów i zapewnia zaawansowaną obróbkę wyników.

Mapa wydajności kwantowej

kliknij obrazek, aby powiększyć

Trójwymiarowe widmo akcji fotoprądu czyli fotoprąd w funkcji długości fali i przyłożonego potencjału.

kliknij obrazek, aby powiększyć

Fotoprąd w funkcji czasu

kliknij obrazek, aby powiększyć

Cykliczna woltamperometria

kliknij obrazek, aby powiększyć

 

Potencjał obwodu otwartego (OCP) w funkcji długości fali

kliknij obrazek, aby powiększyć

AKCESORIA Przy zakupie produktu warto go wyposażyć w poniższe akcesoria
Potencjostat 4.0
Sonda Kelvina
Palnik ksenonowy z krótkim łukiem, 150 W
Układ chłodzenia wodnego
Komórka testowa
Uchwyt do wyjścia światła białego
Filtr Air Mass 1.5G mini
Sfera całkująca
Kalibrator światła
Komora Próbek
Kuweta uniwersalna
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE - Odezwiemy się w przeciągu 48h

  In accordance with the provisions of the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data, I consent to the processing of my personal data by Instytut Fotonowy Sp. z o. o. for contact purposes regarding the services offered.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. + 48 733 003 380 office@fotonowy.pl

  Podobne produkty

  71703.40364.1696