en
pl
zh-hans
Polska krajem niskich podatków – dowód! 23 października 2020

Często słyszę narzekanie, że w Polsce podatki wysokie, że system podatkowy skomplikowany i zły, że rząd blokuje potencjał gospodarczy społeczeństwa …
No a przecież nie wszyscy są tego samego zdania. Przedstawiciele rządu od czasu do czasu mówią, że jest zupełnie inaczej. Że zarobki dobre, że rząd nas kocha i że podatki niskie.
Komu wierzyć? Potrzeba dowodu.

Wśród doradców podatkowych popularne jest przekonanie, że Estonia to ma dopiero świetny system podatkowy.
Chyba najlepszy w UE.
Porównajmy więc sławny estoński model CIT z naszym polskim modelem. Przyjmijmy dla ułatwienia, że w obydwu państwach obowiązuje taka sama 19% stawka CIT.

Estonia
W Estonii firma nie płaci podatku CIT jeśli nie wypłaca dywidendy. To znaczy, że jeśli w danym roku firma estońska dysponując kapitałem startowym 1 EUR pomnoży go do 1.40 EUR i w całości przeznaczy na rozwój to w kolejnym roku kapitał startowy to już 1.40 EUR.
Jeśli firma tak postępuje przez 10 kolejnych lat to jej kapitał urośnie do 28.93 EUR.
Powiedzmy, że dopiero teraz firma chce wypłacić dywidendę swoim właścicielom razem z kapitałem startowym. Wówczas najpierw urząd skarbowy Estonii upomni się o podatek CIT w kwocie 5.50 EUR a właścielom pozostanie 23.43 EUR.

Polska
Identyczna firma w Polsce, po zainwestowaniu 1 EUR po roku z wypracowanego 1.40 EUR będzie musiała od razu zapłacić podatek CIT i na następny rok jej kapitał początkowy to 1.32 EUR. A po 10-ciu latach reinwestowania całego dostępnego kapitału będzie dysponowała 16.55 EUR. Czyli ok. półtora raza mniej niż w firmie estońskiej.
Właścielom polskiej firmy w głowach od przepychu się nie poprzewraca ale może przynajmniej państwo polskie wzbogaciło się niepomiernie na działalności ich firmy? Ależ nie! Całkowity podatek CIT odprowadzony do skarbu państwa to imponujące 0.95 EUR! Czyli ponad 5 razy mniej niż w uchodzącej za oazę niskich podatków Estonii!

Więc czy można zaprzeczyć, że Polska to kraj niskich podatków? Szach mat malkontenci! Rząd od ust sobie odejmuje, żebyśmy tylko mogli płacić małe podatki.

Niniejszym zgłaszam swoją kandydaturę na rzecznika prasowego ministerstwa finansów.

Zbigniew Karkuszewski, 23 października 2020