en
pl
zh-hans
Qatar National Library 3 lipca 2017

Rozpoczeliśmy współpracę z Qatar National Library

W czerwcu Michał, z ramienia Instytutu Fotonowego,  udał się do Qatar National Library. Odpowiadał tam za instalację mikrofadeometru. Ponadto poprowadził szkolenie z jego obsługi w dziale konserwacji papieru. W szkoleniu uczestniczyli Anna Amandoria (Senior Conservation Librarian) oraz Chanaka Perera (Conservation Technician) – pracownicy Qatar National Library.